زمان ساخت بین 5 تا 7  روز کاری می باشد.

بله هر طرحی در هر ابعاد دلخواهتان را می توانیم انجام دهیم.

برای سفارش اتاق گیمینگ باتوجه به فضا و بودجه ی شما کار طراحی شروع می شود و پس از تایید و یا تغییر طرح پیشنهادی کار اجرا شروع می شود.

نئون لایت با ریسه های نئون پلکسی ساخته می شود نور به صورت مستقیم دیده می شود و دارای شدت نور بیشتری می باشد ولی برای برخی از طرح های جزئبات بیشتر مناسب نمی باشد. اما بک لایت محدودیت در طراحی ندارد و نور به صورت مخفی کار می شود.